Centrum Wsparcia Terapeutycznego i firma BSH zapraszają świetlice środowiskowe z terenu miasta Łodzi do udziału w „Festiwalu „mŁODZI z pasją”, który odbędzie się w Łodzi w dniach 16 – 20 kwietnia 2012.
W ramach Festiwalu  zostanie przeprowadzona II Edycja Konkursu „mŁodzi z pasją”, która rozpocznie się już 10 marca, a jej finał odbędzie się 20 kwietnia 2012 roku.

Świetlica Podwórkowa przy Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Terapeutycznego po raz drugi koordynuje działania związane z II Edycją Konkursu „mŁODZI z pasją”, którego celem jest wsparcie młodych osób, z łódzkich świetlic środowiskowych, w zdobywaniu i rozwijaniu pasji, a także zdobycie wiedzy i umiejętności w konstruktywnym planowaniu czasu wolnego u dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będącymi wychowankami świetlic środowiskowych na terenie Łodzi.

TERMIN ZGŁASZANIA DO KONKURSU PRZESUNIĘTO DO 12 KWIETNIA 2012 ROKU.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wyłonione zostaną  dzieci z pasją ze świetlic (jedna świetlica = jeden wychowanek), a w drugim etapie dokona się wyboru spośród nich jedynego wyróżniającego się dziecka z pasją – talentem podczas uroczystego finału z udziałem publiczności, Jury i mediów w dniu 20 kwietnia 2012 roku w Łódzkim Domu Kultury.

W tym roku, wraz z Firmą BSH, zapraszamy na warsztaty, podczas których dzieci będą mogły odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania. Poszerzona formuła wydarzenia, w trakcie pięciu dni – od poniedziałku do piątku, przewiduje organizację licznych zajęć tematycznych (muzyczne, teatralne, taneczne, komiksowe i inne) dla dzieci w wieku 7-18 lat.

Festiwal potrwa od 16 do 20 kwietnia 2012 r. Finał odbędzie się 20 kwietnia w Łódzkim Domu Kultury (17:00-19:00), gdzie młodzi finaliści Konkursu „mŁodzi z pasją” zaprezentują szerokiej publiczności swoje talenty.