Coś, co nie jest już komuś już potrzebne, innym może się przydać. Informujcie nas o zbędnych dla Was rzeczach, przekażemy je w odpowiednie miejsca lub Was skierujemy bezpośrednio do potrzebujących.

Przyjmiemy produkty żywnościowe wymagające jedynie obróbki cieplnej, wędliny, nabiał, owoce czy słodycze.

Pytajcie nas, czego potrzebują dzieci i ich rodziny. Najczęściej: żywności  ubrań, środków czystości, przyborów szkolnych, opału na zimę…