Świetlica Podwórkowa została powołana do życia pod skrzydłami Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego w grudniu 2006 roku.
Działamy na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Łodzi, w okolicach:
ul. Pomorskiej,
ul. Sterlinga,
ul. Kilińskiego
(na terenie uznanym za jedną z łódzkich “enklaw dziecięcej biedy”).

Świetlica Podwórkowa uczy życiowej prawdy:
Nie ważne jest to jakie masz pochodzenie, ani w to co wierzysz,
kogo kochasz, co lubisz, jaki masz talent i ile posiadasz pieniędzy.
Ważne jest jednak to jak traktujesz drugiego człowieka.

Co dziennie, poprzez panujące w Świetlicy ZASADY,
uczymy szacunku do samego siebie i do innych ludzi.

Uczymy, jak cieszyć się z bycia razem pomimo wielu różnic

I TO NAM SIĘ UDAJE

Świetlica Podwórkowa jest bezpośrednią odpowiedzią na postawioną diagnozę środowiska lokalnego przez Uniwersytet Łódzki:
“Przyczyną zaistniałego problemu społecznego Łodzi w społecznościach lokalnych jest fakt, iż dzieci przyjmują dominujący w niej sposób życia za oczywisty i ‘naturalny’, co zwiększa zagrożenie międzypokoleniową transmisją biedy, osłabienie w dążeniu do sukcesu zawodowego i materialnego oraz do wzrostu liczby przypadków dokonywanych czynów karalnych przez dzieci i młodzież” oraz fakt, że  „spiralę biedy można przerwać interweniując we wczesnym dzieciństwie w sposób profesjonalny i zaplanowany na dłuższy czas” – co podkreśla Pani prof. W. Warzywoda-Kruszyńska – Uniwersytet Łódzki.

Uczymy wychowanków odpowiednich zachowań zdrowotnych, prospołecznych  oraz kształcimy umiejętności prozawodowe. Pokazujemy jak organizować sobie czas wolny od nauki w zdrowym stylu, bez używek.