CZAS PROJEKTU CZERWIEC – GRUDZIEŃ 2014
DLA KOGO? 10 osób w wieku 60+,
zamieszkująca w środowisku
o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, będącymi sąsiadami i/lub rodziną podopiecznych Świetlicy Podwórkowej, potrzebująca wsparcia i opieki oraz ludzkiej życzliwości oraz wsparcia.
REKRUTACJA
* Punkt Pracy Socjalnej
* podopieczni Świetlicy Podwórkowej
20 dzieci i młodzieży
zamieszkująca w środowisku
o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, podopieczni Świetlicy Podwórkowej.
* podopieczni Świetlicy Podwórkowej
CEL Aktywizacja obywatelska i odpowiednia integracja międzypokoleniowa w środowisku lokalnym, która skutkować będzie organizacją wspólnych działań, w tym pomocowych i wsparciem ze strony najbliższego otoczenia społecznego.
MIEJSCE *Świetlica Podwórkowa*
Łódzka spółdzielnia socjalna
DZIEŁO
  • kolorowo książka, 50 stronicowa w formacie A4 (z dużą czcionką).
    Ilość egzemplarzy: 500
  • wypieki
  • ozdoby świąteczne

ulotka_A5_small