Świetlica Podwórkowa
przy Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Terapeutycznego
organizuje liczne warsztaty i projekty dla podopiecznych.

Wszelkie projekty skupiają się na:
:) wsparciu młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji
interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
:) rozwijaniu kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
:) omawianiu ważnych zagadnień prozdrowotnych (profilaktyka),
:) integracji międzypokoleniowej łącząc dzieci i seniorów.

W tym celu współpracujemy z wieloma podmiotami
rządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi pozyskując określone dofinansowania na nasze działania.

Przykładami takich projektów są:

  1. Realizacja projektów związanych z integracją międzypokoleniową m. in. „Międzypokoleniowa książka łakoci” czy „Międzypokoleniowy poradnik up-cyclingu” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy partnerskiej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.
  2. Działania projektowe wspierające wyrównywanie szans rozwojowych i psychoedukacyjnych, m. in. „Mat-Wakacje” (mFundacja), zajęcia promujące recykling, liczne warsztaty interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne oraz warsztaty z artterapii, zajęć logopedycznych i psychologicznych.
  3. Działania wspierające rozwój kulturalny m.in. poprzez organizowanie wyjść do teatrów, kin, muzeów na terenie Łodzi i innych.
  4. Organizacja obozów terapeutycznych podczas których jest nie tylko rekreacja, lecz także intensywny proces terapeutyczny.
  5. Organizacja darmowych zajęć sportowych.

SONY DSC DSC08793 2014.08.14 - MKŁ (1) 2014-07-22 16.14.08 (768x1024) OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

oboz-terapeutyczny-2016-bsh-1 2014.07.08 - wawrzkowizna (70) 2014.06.23 - poniedziałek (54) 2014.02.24 - warsztaty fotograficzne (13) (600x800)