Radość, bliskość, poczucie bycie potrzebnym, wspólny wysiłek zakończony trwałym sukcesem to jest to czego oczekują wszyscy, głównie Ci, po 60+. Zamiast tego jest odczucie samotności, poczucie odrzucenia i izolacji społecznej, co jest przyczyną zaniku aktywnych działań obywatelskich wśród młodych i doświadaczonych (60+) osób żyjących w sąsiedztwie, społeczności lokalnej. To potrzeby i uczucia, które są wspólne dla obu grup społecznych.

Inicjatywa dzieci i młodzieży ze Świetlicy Podwórkowej związana jest z aktywizacją obywatelską i integracją międzypokoleniową w środowisku lokalnym, w którym działa placówka i gdzie zamieszkują jej podopieczni. Pomysł na stworzenie wspólnego dzieła, jakim jest „Międzypokoleniowa książka łakoci” wraz z osobami w wieku 60+, zamieszkujących w sąsiedztwie Świetlicy Podwórkowej, jak i swoich członków rodzin, przyniesie mnóstwo korzyści dla każdej ze stron. Wydanie książkowe i elektroniczne publikacji poprzedzi cykl warsztatów integracyjno-redakcyjnych na terenie Świetlicy Podwórkowej oraz warsztaty kulinarne – przygotowywanie deserów i wypieków z proponowanych przepisów, w wynajętym lokalu gastronomicznym od jednej ze spółdzielni socjalnej. Po udanych warsztatach rozpocznie się druk książki i jej kolportaż. Dzięki wspólnym spotkaniom i stworzonemu dziełu, wzmocniona zostanie więź pomiędzy młodymi a doświadczonymi mieszkańcami naszej okolicy i ustalone zostaną nowe, wspólne cele wspierające zaistniały proces integracyjny. Zaktywizuje się w ten sposób działania obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej. Projekt będzie okazją do wspólnego przekazania posiadanych umiejętności i wiedzy. Ponadto, pomysł na takie działalnie przekażemy dalej… :)

ksiazka_tymczasowa
W ramach projektu przewidziano liczne aktywne zajęcia integracyjne z dziećmi, tworząc wyjątkową książkę łakoci. Celem tych działań jest aktywizacja obywatelska i odpowiednia integracja międzypokoleniowa w środowisku lokalnym, która skutkować będzie organizacją wspólnych działań, w tym pomocowych i wsparciem ze strony najbliższego otoczenia społecznego.

W projekcie czynny udział bierze:
10 osób, które ukończyły 60-ty rok życia, zamieszkujących w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, będących sąsiadami i/lub rodziną podopiecznych Świetlicy Podwórkowej, potrzebujących wsparcia i opieki oraz ludzkiej życzliwości; 20 osób spośród dzieci i młodzieży zamieszkujących w środowisku  o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, podopiecznych Świetlicy Podwórkowej.