„Twój 1% jest dla nas poczuciem bezpieczeństwa”

Już 11 lat prowadzimy specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego „Świetlicę Podwórkową” przy Pomorskiej 54,. Odnosimy w tej dziedzinie wiele sukcesów nie tylko niwelując zjawiska przemocy i przestępczości w naszej okolicy poprzez współpracę z pedagogami szkolnymi, asystentami, kuratorami, dzielnicowymi ale również dając zrozumienie, radość i szacunek dla każdego dziecka które do nas trafia.

Naszym celem jest dać dzieciom szansę stać się w przyszłości dobrym człowiekiem – dorosłym odpowiedzialnym, który będzie potrafił okazywać miłość i szacunek drugiemu człowiekowi, który potrafi spełniać swoje marzenia i podawać dobro innym.

Co roku Świetlica Podwórkowa pod swoimi skrzydłami opiekuję się ponad 30 – ma dziećmi w wieku od 7 do 17 roku życia. Co dziennie pomagamy dzieciom w ich trudnościach którymi się borykają: problemami w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i rodzicami, problemami alkoholowymi ich rodziców, biedą i brakiem zainteresowania dorosłych. Codziennie zapewniamy dzieciom pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, poprzez zajęcia z psychologiem, pedagogiem czy logopedą dzieci uczą się szacunku do innych i siebie, uczą się zrozumieć swoje zachowania i akceptować swoje emocje, wzmacniać swoje mocne strony i nie czuć się gorszym od innych,  poprzez co tygodniowe korepetycje są w stanie nadrobić braki edukacyjne. Poprzez liczne zajęcia kreatywne, sportowe, plastyczne i zabawę dzieci rozwijają swoje pasję i zainteresowania ale również na chwile mają możliwość zapomnienia od problemów które często stwarzają im dorośli.

 

Źródło: www.tulodz.com/wiadomosci,stowarzyszenie-centrum-wsparcia-terapeutycznego-wideo,wia5-3322-6804.html