Zapraszamy na Konferencję Dobrych Praktyk
Łódź w dnia 24 – 25 listopada 2015.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Rejestracja tylko drogą e-mail: cwt@cwt.org.pl lub w dniu konferencji.
Liczba miejsc ograniczona: 70 osób.

Konferencja Dobrych Praktyk

Dzień I
24 listopada 2015 r.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi,
ul. Jaracza 44/46

Rejestracja uczestników, praca biura Konferencji, Kawa w kuluarach

15:00 Rozpoczęcie Konferencji – konferansjer – Ewa Cholerzyńska
15:10 Prezentacja działań projektowych oraz projekcja reportażu filmowego z przebiegu projektu – Sylwester Janek – Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
15:30 Wystąpienie konferencyjne -„Partycypacja społeczna – jak inicjować aktywność społeczną i zapewniać wsparcie” – Małgorzata Wagner, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
15:40 Wystąpienie konferencyjne – „Jak organizacje pozarządowe mogą angażować się w politykę/działalność publiczną” – Jolanta Woźnicka, Centrum OPUS
15:50 Wystąpienie konferencyjne „Jak skutecznie pobudzić proces integracji międzypokoleniowej” – Małgorzata Tomaszewska, dyr. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
16:00 Podziękowanie, wspólne zdjęcie, loteria wizytówkowa
16:15 – 16:30 Przerwa kawowa/catering
16:30 – 17:30 Warsztaty z up-cyclingu prowadzone przez seniorów i dzieci
– warsztat nr I – 20 osób – sala 14
– warsztat nr II – 20 osób – sala 15

Udział w konferencji nieodpłatny.
Liczba miejsc: 70
REJESTRACJA tylko drogą e-mail: cwt@cwt.org.pl
lub osobiście w dniu konferencji.

Dzień II
24 listopada 2015 r.
Świetlica Podwórkowa w Łodzi,
ul. Pomorska 54

15:00 – 15:15 Powitanie przybyłych osób. Przedstawienie programu drugiego dnia Konferencji – Sylwester Janek
15:15 – 16:15 warsztat I dla rodzin (max 10 rodzin / 20 osób) wykonywanie rzeczy z up-cycling
15:15 – 16:15 warsztat II dla rodzin (max 10 rodzin / 20 osób) wykonywanie rzeczy z up-cyclingu
16:15 – 16:30 Zakończenie konferencji

Warsztaty z up-cyclingu prowadzone są przez seniorów i dzieci


Krótki opis Projektu
„Międzypokoleniowy Poradnik Up-Cyclingu”

Celem projektu partnerskiego jest:

  • integracja międzypokoleniowa,
  • zwiększenie wiedzy proekologicznej nt segregacji śmieci oraz recyklingu i up-cyclingu,
  • samodzielne przygotowanie, zaprojektowanie i wykonanie zadań oraz przekazanie zdobytej wiedzy i umiejętności innym,
  • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej w realizacji polityk publicznych w zakresie polityki społecznej.

Projekt jest odpowiedzią na pytania/wyzwania: Jak integrować dzieci i seniorów z najbliższej okolicy?
Jak sprawić, aby dwa pokolenia odnalazły wspólny cel działań? Młodzi oraz starsi, podczas wspólnie spędzonych chwil, działając na rzecz tworzenia Poradnika, lepiej się poznają i zaprzyjaźniają. Warsztaty łączą dwa pokolenia przy tworzeniu np. lampionów z puszek oraz wyjątkowych toreb ze starych spodni :)


Kto bierze aktywny udział w projekcie?

  • 10 seniorów z Dziennego Domu Pobytu Nr 2 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  • 15 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej
  • 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

Projekt dofinansowany: ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Koordynator: Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
Partner projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

 

UP-CYCLING: nadawanie nowego, lepszego sensu, bardziej przydatnego materiałom już wykorzystanym (plastikowe butelki, puszki, przeczytana gazeta, ulotka, opakowania, …) w połączeniu z elementami sztuki.

 

Harmonogram projektu:

VI 2015 Warsztaty integracyjne
VI – IX 2015 Warsztaty up-cyclingowe
X – XI 2015 Wydanie „Międzypokoleniowego Poradnika Up-Cyclingu”,
2 filmów instruktażowych, 1 reportażu z projektu
24 i 25 XI 2015 Konferencja Dobrych Praktyk
Udział w konferencji nieodpłatny.
Liczba miejsc: 70
REJESTRACJA tylko drogą e-mail: cwt@cwt.org.pl
lub osobiście w dniu konferencji.

 

Kontakt: Sylwester Janek (koordynator) sylwester.janek@poczta.fm
STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO
Łódź, ul. Pomorska 54