międzypokoleniowy poradnik upcyclingu

W wyniku realizacji projektu partnerskiego „Międzypokoleniowy poradnik up-cyclingu”
osiągnięto zakładane cele:

 • integracja międzypokoleniowa,
 • zwiększenie wiedzy proekologicznej nt segregacji śmieci oraz recyklingu i up-cyclingu,
 • samodzielne przygotowanie, zaprojektowanie i wykonanie zadań oraz przekazanie zdobytej wiedzy i umiejętności innym,
 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej w realizacji polityk publicznych w zakresie polityki społecznej.

Projekt jest odpowiedzią na pytania/wyzwania:
Jak integrować dzieci i seniorów z najbliższej okolicy?
Jak sprawić, aby dwa pokolenia odnalazły wspólny cel działań?

Młodzi oraz starsi, podczas wspólnie spędzonych chwil, działając na rzecz tworzenia Poradnika, lepiej się poznają i zaprzyjaźniają. Warsztaty łączą dwa pokolenia przy tworzeniu np. lampionów z puszek oraz wyjątkowych toreb ze starych spodni :)

Międzypokoleniowy poradnik up-cyclingu

Kto bierze aktywny udział w projekcie?

 • 10 seniorów z Dziennego Domu Pobytu Nr 2 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 • 15 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej
 • 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Koordynator:

– Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Partner projektu:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

Warsztaty integracyjne
16 i 18 czerwca 2015

Odbyto dwudniowe warsztaty w Domu Dziennego Pobytu Nr 2 z grupą 10 seniorów oraz z 15 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej, których celem byłą integracja i ustalenie pomysłów na wykonanie prac w ramach warsztatów up-cyclingowych. Oprócz licznych zabaw integracyjnych, omówiono zakres powstawania „Międzypokoleniowego poradnika up-cyclingu”. Każdy warsztat odbywał się w obecności opiekuna dzieci i opiekuna osób starszych. Prowadzony był przez moderatora wykorzystując metodę burzy mózgów i zasady demokratycznych wyborów. Zakupiono produkty spożywcze na poczęstunek.

Gościły dwie osoby: filmowiec-fotograf oraz redaktor naczelny (który wsparły swoją wiedzą i monitorowały prace nad procesem tworzenia się Poradnika).
Podczas realizacji warsztatów zawsze stał w widocznym miejscu roll-up z informacjami o projekcie.Wykorzystywano zakupiony sprzęt.
Ponadto, stworzono 1 film instruktażowy z zakresu recyclingu.

Międzypokoleniowy poradnik up-cyclingu

10 warsztatów z up-cyclingu
9, 10, 31 lipca, 5, 6, 26, 27 sierpnia, 3,17,18 września 2015

Podczas warsztatów stworzono m.in.: siedziska na taborety, skarpeciane maskotki, karmiki, zegary, lampiony, wazony, fotoalbumy, torby ze spodni.

Wspólnie nad tymi dziełami pracowali starsi i młodsi. Była to okazja aby wspólnie się poznać, porozmawiać, opracować wzór projektu, wymienić się poglądami i gustami. Po prostu pobyć obok siebie i poprzez obecność, wspólną pracę – zaprzyjaźnić się, przełamać bariery i lęki. I to się udało!

Warsztaty z up-cyclingu nadały nowego, lepszego sensu, bardziej przydatnego tym materiałom, które zostały już wykorzystane i zebrane podczas zbiórki materiałów. Zwrócić uwagę należy na fakt, iż ważnym elementem tych działań było kreowanie pomysłów i tworzenie sztuki. Podczas tych zajęć nacisk stawiany był głównie na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności wszystkich uczestników. Nad przebiegiem prawidłowego międzypokoleniowego procesu integracji i jakością zajęć czuwali: moderator – prowadzący, opiekun osób starszych, opiekun dzieci oraz filmowiec – fotograf i redaktor naczelny.

Miejsce warsztatów mieściło się w Świetlicy Podwórkowej, Szkole Podstawowej Nr111 oraz w Domu Dziennego Pobytu Nr2 przy ulicy Narutowicza w Łodzi (MOPS). Dało to okazję do wspólnych odwiedzin.

Podczas każdego warsztatu było miejsce z zakupionymi produktami spożywczymi (napojami, wyrobami cukierniczymi, inne).

Podczas realizacji warsztatów zawsze stał w widocznym miejscu roll-up z informacjami o projekcie.Wykorzystywano zakupiony sprzęt.

Dwudniowa Konferencja Dobrych Praktyk
24 i 25 listopad 2015

Rekrutacja na dwudniową Konferencję Dobrych Praktyk odbywała się poprzez wolny nabór przy pomocy mass mediów, bezpośrednich wiadomości e-mailowych i listowych do instytucji pomocowych z gminy Łodzi przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (partnera) (np. Domy Dziennego Pobytu, publiczne szkoły podstawowe, przedstawiciele władz miasta). W konsekwencji przybyło w sumie 76 osób (pracowników służb społecznych, seniorzy, dzieci, przedstawiciele mediów, władz Miasta Łodzi).

Podczas Konferencji Dobrych Praktyk, w prelekcjach zaproszonych gości, ukazano jak praktycznie można zrealizować w społeczności lokalnej poniższe zadania w partnerstwie publiczno-społecznym:

 • jak zainicjować i wspierać proces partycypacji w społeczności lokalnej?
 • jak organizacja pozarządowa może zaangażować się w politykę publiczną?
 • jak skutecznie pobudzić proces międzypokoleniowej integracji w społeczności lokalnej?

 


Pierwszy dzień odbył się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 Łodzi w godzinach: 15:00 – 17:30. Przybyło w sumie 76 osób (pracowników służb społecznych, seniorzy, dzieci, przedstawiciele mediów, władz Miasta Łodzi).

WYCIĄG Z PROGRAMU KONFERENCJI:

 • Wystąpienie konferencyjne „Partycypacja społeczna – jak inicjować aktywność społeczną i zapewniać wsparcie”- Małgorzata Wagner, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Wystąpienie konferencyjne „Jak organizacje pozarządowe mogą angażować się w politykę/ działalność publiczną”- Jolanta Wożnicka, Centrum OPUS
 • Wystąpienie konferencyjne „Jak skutecznie pobudzić proces integracji międzypokoleniowej”
  – Małgorzata Tomaszewska, dyr. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
 • Podziękowanie, wspólne zdjęcie, loteria wizytówkowa
 • Warsztaty z up-cyclingu prowadzone przez seniorów i dzieci

Zaprezentowano pokaz stworzonych filmów z wystawą prac. Odbyła się loteria wizytówkowa (nagrodą było kilka prac up-cyclingowych).

Odbyły się 2 warsztaty z upcyclingu prowadzonych przez: seniora i dwójkę dzieci ze Świetlicy Podwórkowej i ze Szkoły Podstawowej Nr 111 przy asyście moderatora.

W tym dniu zorganizowano catering na 70 osób, który przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza.

Przygotowano dla każdego uczestnika Materiały pokonferencyjne – 76 teczek z materiałami: program konferencji, ulotki o Partnerach, zaświadczenie, ulotka o projekcie, czyste arkusze, długopis, wydrukowany poradnik „Międzypokoleniowy poradnik up-cyclingu”.

Na sali obecny był Fotograf – filmowiec, rejestrujący całe wydarzenie i wykonywał zdjęcia. Podczas konferencji zawsze stał w widocznym miejscu roll-up z informacjami o projekcie.

 


Drugi Dzień – Świetlica Podwórkowa, godzina: 16:00 – 18:00.

Tego dnia odbyły się 2 warsztaty prowadzone przez:
seniora, podopiecznego ze Świetlicy Podwórkowej przy asyście moderatora.
Na dwa warsztaty zakupione zostały produkty spożywcze na poczęstunek.
Na sali obecny był Fotograf – filmowiec, rejestrujący całe wydarzenie i wykonywał zdjęcia.

Podczas konferencji zawsze stał w widocznym miejscu roll-up z informacjami o projekcie. W każdym dniu konferencji zaangażowane były dwie osoby w Biurze  Konferencyjnym (m.in. prowadzenie listy obecności, wydawanie materiałów konferencyjnych, ustawienie roll-upu, odpowiednie oznakowanie sal, wydawanie zaświadczeń).

Podczas konferencji zawsze stał w widocznym miejscu roll-up z informacjami o projekcie.Wykorzystywano zakupiony sprzęt.

Dodatkowo, Konferencja Dobrych Praktyk miała charakter podsumowujący projekt, na którym podziękowano uczestnikom (którym wręczono nagrody) i kadrze realizatorskiej.


Dodatkowe fakty

Wydano 500 egzemplarzy książkowego wydania „Międzypokoleniowego Poradnika Up-cyclingu” wraz z wersją elektroniczną zamieszczoną na www.swietlicapodworkowa.pl.

Stworzono 1 film instruktażowy, 1 mini reportaż z warsztatów oraz 1 film tzw. „surówka” z przebiegu konferencji.

Stworzono podstronę internetową niniejszego projektu: http://www.swietlicapodworkowa.pl/category/projekty/miedzypokoleniowy-poradnik-up-cyclingu/

Międzypokoleniowy poradnik up-cyclingu