Nasi podopieczni mieli okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych i muzycznych realizowanych w ramach projektu „Lulabajki” Stowarzyszenia Teatralnego Chorea.

„Lulabajki” to projekt artystyczno-edukacyjny, którego celem było przeprowadzenie jesienią 2013 r. cyklu warsztatów dla dzieci, zakończonych koncertem finałowym z udziałem profesjonalnych muzyków jazzowych. Projekt składał się z dwóch zasadniczych części: cyklu otwartych warsztatów rekrutacyjnych w 10 placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach dziecka oraz przygotowania finałowego koncertu z młodzieżą z Wielkiego Chóru Młodej Chorei

Warsztaty muzyczne

2013.11.07