Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego w Łodzi jest partnerem Fundacji Działania w realizacji zadania: „Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi”zwane też w skrócie „Świetlicami Artystycznymi”. Dzięki współpracy partnerskiej podopieczni „Świetlicy Podwórkowej”uczestniczą w wieloletnim programie edukacyjno-artystycznym, biorąc udział w różnorodnych cyklach warsztatowych z zakresu sztuk wizualnych,muzycznych, z nowych mediów, filozofii, dziennikarstwa, ze sztuk użytkowych i w wielu innych, które w przyswajalny dla dzieci sposób przybliżają zagadnienia kultury i sztuki, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w długiej perspektywie integrują lokalną społeczność.