Jak integrować dzieci i seniorów z najbliższej okolicy?
Jak aktywizować mieszkańców do działania na rzecz naszego środowiska?
Jak sprawić, aby dwa pokolenia odnalazły wspólny cel działań?

Projekt „Międzypokoleniowy Poradnik Up-Cyclingu” jest odpowiedzią na te pytania/wyzwania. Wspólne działania na rzecz tworzenia Poradnika
oraz wspólna zabawa sprawią, że młodzi i starsi zaprzyjaźnią się.

UP-CYCLING?
To nadawanie nowego, lepszego sensu, bardziej przydatnego materiałom już wykorzystanym (plastikowe butelki; puszki; przeczytana gazeta, ulotka; opakowania; …) w połączeniu z elementami sztuki.

 

Kto bierze aktywny udział w projekcie?

 • 10 seniorów z Dziennego Domu Pobytu Nr 2 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • 15 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej
 • 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

 

Celem projektu partnerskiego jest:

 • integrację międzypokoleniową,
 • zwiększenie wiedzy proekologicznej nt segregacji śmieci oraz recyklingu i up-cyclingu,
 • samodzielne przygotowanie, zaprojektowanie i wykonanie zadań oraz przekazanie zdobytej wiedzy i umiejętności innym,
 • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej w realizacji polityk publicznych w zakresie polityki społecznej.

 

Harmonogram projektu:

 • Warsztaty integracyjne
 • Warsztaty up-cyclingowe
 • Wydanie „Międzypokoleniowego Poradnika Up-Cyklingu”
 • Przygotowanie: 2 filmów instruktażowych z up-cyclingu + 1 mini reportaż z projektu
 • Konferencja Dobrych Praktyk

Projekt dofinansowany z środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Koordynatorem jest Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
Partnerem projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

Kontakt: Sylwester Janek (koordynator),
Tel.: 605294830, sylwester.janek@poczta.fm