Program „Wyciągamy dzieci z bram” skierowany jest dla dzieci ze śródmieścia Łodzi, które spędzają swój wolny czas na ulicy oraz w bramach łódzkich kamienic.

Zadanie realizuje dwóch streetworkerów oraz dwóch socjoterapeutów z wykorzystaniem istniejącej oferty placówki wsparcia dziennego w formie specjalistyczno-opiekuńczej „Świetlicy Podwórkowej”.

Działania mają na celu zorganizowanie takiego wsparcia środowiskowo-pedagogiczno-terpeutycznego i animacyjnego, które skutkować będzie zwiększeniem liczby aktywnych uczestników Świetlicy Podwórkowej o nowe młode osoby z obszaru ulic Północnej, Kamińskiego, Jaracza, Kilinskiego, Włókienniczej, Wschodniiej, Pomorskiej, co skutkować będzie zmniejszeniem liczebnym tych młodych ludzi, którzy spędzają swój wolny czas na ulicy oraz w bramach łódzkich kamienic.

Działania niwelują zjawisko wykluczenia społecznego wśród nieletnich.

Realizacja programu osłonowego „Wyciągamy dzieci z bram” przewidziana jest do 31 grudnia 2015 roku. Zadanie przewiduje realizację programu dla około 20 dzieci i młodzieży, w wieku 7-17 roku życia.

pobrane

brak zdjecia