Cyklicznie, nasi zwycięzcy „zielonych kartek” czyli dzieciaki, które bezinteresownie robili coś dla innych otrzymują zaproszenia na różne atrakcje. Oby takich cudownych dzieci z emaptycznym sercem było więcej na świecie :)